Trang chủ

Thông báo

LIÊN HOAN CA - MÚA - NHẠC QUẬN NGÔ QUYỀN NĂM 2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 09:40 | Lượt xem: 12
Tối ngày 10/05/2018, Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền vừa tổ chức thành công đêm Liên hoan Ca - Múa - Nhạc năm 2018 tại sân khấu ngoài trời -phía trước Siêu thị Co.op Mart Hải Phòng.

Tài liệu tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ lớn tháng 5/2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 09:24 | Lượt xem: 20
Tài liệu tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ lớn tháng 5/2018

dan tranh 1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 6

LHHPĐ 6.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

LHHPĐ 4.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

LHHPĐ 1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

SNB 3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

SNB 2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

SNB 1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

dan 2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

GPMN 3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

GPMN 2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5