Trang chủ

Thông báo

“CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

Ngày đăng 04/12/2017 | 09:05 | Lượt xem: 42
Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm...

VMLH 5.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

VMLH 4.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

VMLH 3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

VMLH 1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 7

TMT 18.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 17.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 16.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 15.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 14.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 4

TMT 13.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 4

TMT 12.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 7

TMT 11.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 10.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 7

TMT 9.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 6

TMT 8.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 7.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 6.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5

TMT 5.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 6

TLD 5.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 5