Trang chủ

Di tích lễ hội

PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC THƠ VỚI CHỦ ĐỀ “HẢI PHÒNG VƯƠN RA BIỂN LỚN”, “ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI”
Ngày đăng 15/03/2018 | 09:10 | Lượt xem: 2077

Tiếp nối những thành công của các cuộc thi Sáng tác thơ quận Ngô Quyền trong những năm gần đây; năm 2018, Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền tiếp tục phát động Sáng tác thơ với chủ đề : “Hải Phòng vươn ra biển lớn, đô thị văn minh hiện đại”, cụ thể như sau:

       Tiếp nối những thành công của các cuộc thi Sáng tác thơ quận Ngô Quyền trong những năm gần đây; năm 2018, Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền tiếp tục phát động Sáng tác thơ với chủ đề : "Hải Phòng vươn ra biển lớn, đô thị văn minh hiện đại", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ Quận đề ra; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về Triển khai phong trào thi đua "Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh" năm 2018 trên địa bàn quận Ngô Quyền.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện khát vọng vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng "Trung dũng - Quyết thắng" trong 63 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển; qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người Hải Phòng; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của thành phố Hải Phòng đối với cả nước trong mục tiêu hướng đến xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng Cảng biển xanh, văn minh, hiện đại.

- Đặc biệt khuyến khích, động viên nhân rộng phong trào sáng tác thơ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn quận, ghi lại những cảm nhận của cá nhân, các tổ chức, đơn vị về hình ảnh thành phố Hải Phòng, quận Ngô Quyền với bề dày lịch sử vẻ vang cùng sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội văn hóa.

- Thông qua cuộc thi nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của các nhà thơ và quần chúng nhân dân, đồng thời tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy tinh thần thi đua của mọi tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận và thành phố; nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng thành phố và quận Ngô Quyền trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và công nghiệp.

II. NỘI DUNG

Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi mùa xuân gắn với tình yêu thành phố Hoa Phượng Đỏ; Ca ngợi truyền thống đấu tranh trung dũng, quyết thắng; tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng trong 63 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, những thay đổi và khát vọng vươn lên tầm cao mới của thành phố Cảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của quận Ngô Quyền trong thời kỳ đổi mới và nhập.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

     Tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ sở thích và cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng không phân biệt giới tính, độ tuổi.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH:

          - Bài viết với các thể loại thơ: Trong đó thơ tối thiểu có 4 câu.

          - Mỗi đơn vị, cơ quan, trường học được quyền gửi nhiều tác phẩm.

          - Tác phẩm phải do chính các tổ chức, cá nhân sáng tác chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào và không có sự tranh chấp về bản quyền sở hữu. Tác phẩm phải ghi rõ tên tác phẩm, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tác giả, phải đánh máy hoặc chép tay rõ ràng, sạch sẽ trên mặt giấy khổ A4.

          - Tác phẩm viết về một cá nhân hoặc tập thể được phép hư cấu một phần nhưng trên cơ sở nguồn gốc và sự kiện có thực.

          - Tác phẩm phải bám sát nội dung, không được đề cập đến các vấn đề tôn giáo, trái quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của pháp luật.

            - Tác phẩm không được sao chép nguyên mẫu của các nguồn tài liệu khác.

          - Ban tổ chức được quyền sử dụng phố biến các tác phẩm có chất lượng tốt trong phong trào văn nghệ quần chúng của quận không trả lại tư liệu, các bài đã gửi tham dự.

          - Bài tham dự phải gửi đúng thời gian; tiêu đề ghi rõ: Bài tham dự Sáng tác thơ  với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn", "Đô thị hiện đại văn minh".

          V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN:

1. Thời gian:

* Thời gian phát động: Từ 01/03/2018 đến 20/04/2018.

            * Thời gian nộp về quận: Từ 21/04/2018 đến 27/04/2018.

2. Địa điểm nhận: Văn phòng Trung tâm Văn hóa - Thông tin Quận Ngô Quyền (Số 409 - Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền

- Địa chỉ: 409 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- SĐT: 02253.760.288

Sau cuộc Phát động, Ban tổ chức sẽ chọn những tác phẩm hay, đặc sắc in thành tuyển tập ấn phẩm văn hóa chào mừng 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2018) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - 2018.