Trang chủ

Di tích lễ hội

“CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”
Ngày đăng 04/12/2017 | 09:05 | Lượt xem: 1958

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo, giúp đỡ ủng hộ cho người nghèo giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; hàng năm Đảng và Nhà nước ta đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

          Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo, giúp đỡ ủng hộ cho người nghèo giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; hàng năm Đảng và Nhà nước ta đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

          Theo nguồn Báo điện tử Vov.vn của Đài Tiếng nói Việt Nam cập nhật:

          Sau 17 năm được tổ chức, cuộc vận động  đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ thông qua Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp hơn 13 nghìn 400 tỷ đồng và ủng hộ trực tiếp thông qua chương trình an sinh xã hội ở địa phương được hơn 36.213 tỷ đồng.

          Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng gần 1 triệu 500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về tư liệu sản xuất, xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh...

          Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương, cho biết, Mặt trận Tổ quốc đặt mục tiêu không chỉ hỗ trợ xây cho người nghèo một căn nhà, hỗ trợ cho họ một khoản tiền mà còn phải giúp cho người nghèo tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thông tin xã hội, cuộc sống để họ biết cách thức làm ăn, có nghị lực vươn lên giảm nghèo bền vững: "Chúng tôi thường gắn với các chương trình mục tiêu để hỗ trợ thêm vào các chương trình. Ví dụ chương trình giảm nghèo của các huyện nghèo quyết định 30a của Chính phủ hoặc cụ thể hỗ trợ cho hộ nghèo ở huyện nghèo có quyết định 167, làm nhà cho huyện nghèo. Mặt trận phối hợp với chính quyền, phân công đoàn viên hội viên, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau theo từng nhóm, từng đoàn thể thành hỗ trợ đồng bộ".

          Tuy nhiên, hiện nay, cả nước vẫn còn hơn 1,9 triệu hộ nghèo và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở, giáo dục, dạy nghề, sinh kế nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cả nước có 90 huyện có tỷ lệ nghèo cao, 2 nghìn 139 xã đặc biệt khó khăn. Trước tình hình đó, Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng: Trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu và cần thiết để cùng chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn và hơn hết "Phải đảm bảo tốt an sinh xã hội để mọi người dân đều có đời sống ở mức tối thiểu, đây chính là an sinh xã hội mà bản chất của nhà nước ta là an sinh xã hội và đó là sàn an sinh xã hội. Mong muốn của chúng ta hiện nay mọi người dân trên đất Việt không ai được sống thấp hơn sàn an sinh xã hội. Đó là một yêu cầu, quan điểm, tư tưởng của Đảng. Chúng ta càng thực hiện chính sách an sinh xã hội thì khoảng cách giàu nghèo thu hẹp lại", Ông Bùi Sỹ Lợi cho biết./.

          Có thể thấy, đây là cuộc vận động hết sức ý nghĩa và mang tính nhân đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đăng ký, ủng hộ, nhằm góp phần tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.