Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 967

Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền

STT

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1

Trần Thị Phương Mai

 

1968

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Hồng Uyên

 

1971

Phó Giám đốc

3

Vũ Hồng Loan

 

1963

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Hoạt

 

1968

Chuyên viên

5

Doãn Hoàng Quân

 

1977

Chuyên viên

6

Nguyễn Huy Lộc

 

1986

Chuyên viên