Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền

Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00 | Lượt xem: 2616
*Vị trí: - Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. -...